Dagvaarding voor de politierechtbank: wat nu?

Vanuit de overheid wordt sterk ingezet op verkeersveiligheid en het terugdringen van de ongevallen met dodelijke afloop.

Dit resulteert enerzijds in een steeds strengere verkeerswetgeving en anderzijds in een grotere ‘pakkans’.

Voor de meeste kleinere verkeersovertreding ontvangt U een minnelijke schikking (o.a. voor parkeerovertreding, beperkte snelheidsovertreding, beperkte alcoholintoxicatie, …). Zo U deze tijdig betaalt, wat steeds de boodschap is (tenzij de overtreding ernstig kan worden betwist), zijn er geen verdere gevolgen aan verbonden.

Voor zwaardere verkeersovertredingen (o.a. zware snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie en dronkenschap) daarentegen volgt er steeds een dagvaarding voor de politierechtbank.

Deze dagvaarding of pro justitia om te verschijnen voor de politierechtbank wordt U betekend door een gerechtsdeurwaarder en bevat dag, uur en plaats waar U moet verschijnen voor de rechtbank.

Een advocaat kan U met raad en daad bijstaan en U vertegenwoordigen voor de rechtbank zodat U niet zelf in persoon dient te verschijnen.

In de meeste gevallen worden de kosten van de advocaat daarenboven nog integraal ten laste genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar die in de meeste autopolissen begrepen zitten. Op deze manier heeft U zelf geen kosten aan de bijstand van een raadsman.

phone-handsetlocationbubble