Tarieven

Raadpleeg tijdig een advocaat

Vaak wordt er veel te laat een beroep gedaan op het advies van een advocaat wanneer (mogelijke) problemen niet meer kunnen worden vermeden/gecorrigeerd. Vraag dan ook tijdig juridisch advies (o.a. voor nalezen (arbeids)contracten, voorstellen van een verzekeraar na een ongeval, begeleiding echtscheiding onderlinge toestemming, voor bijstand tijdens het verhoor door politie…). Vaak kan in een korte consultatie één en ander nog worden bijgestuurd zodat toekomstige juridische problemen kunnen worden vermeden.

Ons kantoor rekent voor een eerste verkennend juridisch advies een vergoeding van € 85,00 (excl. 21% BTW). Vaak kan U tijdens dit advies reeds voldoende worden geholpen.

Rechtsbijstandspolis

In eerste instantie zal er voor een gerechtelijke procedure worden nagegaan of U kunt genieten van een rechtsbijstandspolis (autoverzekeraar, familiale verzekering of algemene verzekeringspolis). Dit zal vaak het geval zijn na een ongeval, voor strafrechtelijke verdediging bij een verkeersinbreuk, voor de recuperatie van lichamelijke schade,… In dat geval neemt deze rechtsbijstandsverzekeraar de integrale advocaat- en gerechtskosten ten laste en dit binnen de door U onderschreven polisvoorwaarden.

Ereloon & onkosten

(excl. 21% BTW)

Erelonen

Het door het kantoor aangerekende uurtarief varieert tussen de €135 - €160 per aanrekenbaar uur en dit afhankelijk van een aantal parameters zoals de urgentie en complexiteit van een zaak, behaalde resultaat,…

Ereloon met percentage op waarde / inzet

0 - € 7.500,00: 15%
€ 7.500,00 – 50.000,00: 10%
€ 50.000,00 - € 125.000,00: 8%
€ 125.000,00 - € 250.000,00: 6%
> € 250.000,00: 4%

Aangerekende onkosten

Forfaitaire dossierkost: € 75,00
Briefwisseling: € 12,00 per bladzijde
(+ € 10,00 voor een aangetekende verzending)
Kopies: € 0,50 per pagina
Kilometervergoeding: € 0,60 per kilometer
Telefoon: € 0,50 per eenheid
Fax: € 0,50 per pagina
Gerechtskosten
(o.a. afschrift vonnis, kopies strafdossier): reële kosten

Rechtsplegingvergoeding

Zo U tijdens een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, ontvangt U vaak een rechtsplegingsvergoeding (vergoeding die de verliezende partij aan de andere partij dient te betalen als gedeeltelijke tussenkomst in de gerechtskosten die deze partij heeft moeten dragen). Dit bedrag wordt van uw uiteindelijk factuur afgetrokken waardoor reeds een aanzienlijk (soms het volledige) ereloon is gedekt.

Het kantoor behandelt geen pro deo dossiers doch er is steeds de mogelijkheid tot het bekomen van een verminderd tarief alsook kan er met maandelijkse afkortingen worden betaald.
phone-handsetlocationbubble