Adviezen

Dagvaarding voor de politierechtbank: wat nu?
Vanuit de overheid wordt sterk ingezet op verkeersveiligheid en het terugdringen van de ongevallen met dodelijke afloop. Dit resulteert enerzijds...
Eigen bouwgrond, huwelijk en echtscheiding: niet altijd een harmonieus samengaan
Partners treden steeds vaker op latere leeftijd in het huwelijk. Vaak heeft één van de twee partners voorafgaand het huwelijk...
Feitelijke versus wettelijke samenwoning
Naast het traditionele huwelijk zijn er de laatste jaren steeds meer andere vormen van samenwonen ontstaan. Hiervan zijn de feitelijke...
Factuurvoorwaarden op maat
Het belang van goede factuurvoorwaarden kan in het handelsverkeer moeilijk worden onderschat en deze zijn onontbeerlijk voor elke onderneming. Hoewel...
Een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurovereenkomst: een niet te verwaarlozen document door verhuurders
Al te vaak wordt er erg onzorgvuldig omgesprongen met het opstellen dan wel ondertekenen van een plaatsbeschrijving bij het verhuren...
​Let op met algemene polisvoorwaarden diefstalverzekering
U heeft reeds jaren een diefstalverzekering onderschreven bij een verzekeraar en U bent van oordeel dat je, in geval van...
Niet te snel met het plaatsen van een handtekening of paraaf bij een levering
U kent het wel, U bestelt (al dan niet online) een product en een aantal dagen later staat er een...
phone-handsetlocationbubble