​Let op met algemene polisvoorwaarden diefstalverzekering

U heeft reeds jaren een diefstalverzekering onderschreven bij een verzekeraar en U bent van oordeel dat je, in geval van diefstal goed verzekerd bent.

De polisvoorwaarden werden U niet overgemaakt door de verzekeraar of U heeft deze niet aandachtig nagelezen.

Op een dag wordt U geconfronteerd met een diefstal. Aan de achterzijde van uw woning bevond zich een raam wat U tijdens de dag op kipstand liet staat om uw kamer te verluchten. Dit raam werd door de dieven opengebroken en ze verschaften zich tijdens uw afwezigheid toegang tot uw woning.

Naast de emotionele schade is er ook aanzienlijke materiële schade en U doet hiervan aangifte bij uw verzekeraar.

Deze weigert evenwel dekking te verlenen op basis van de polisvoorwaarden die uitdrukkelijk stipuleren:

“Wij vestigen uw aandacht op het belang van de preventieverplichtingen. Indien de niet- naleving ervan tot het overkomen van het schadegeval heeft bijgedragen, zullen wij onze tegemoetkoming weigeren.

De verzekerde die in het gebouw woont, moet

Bij afwezigheid alle toegangen tot zijn huis of appartement afsluiten met alle afsluitmiddelen waarmee ze uitgerust zijn.”
De diefstalverzekeraar weigert zijn tussenkomst omdat hij van oordeel is dat U, door het in de kipstand laten van het raam, uw huis niet heeft afgesloten met alle afsluitmiddelen.

Deze zaak werd voorgelegd aan de Hasseltse rechtbank die in haar vonnis d.d. 22.05.2014 oordeelde dat de verzekeraar toch tot tussenkomst gehouden was en dit op o.a. volgende gronden:

“Het betreffende raam stond op kipstand; deze stand is er speciaal op gericht dat het raam afgesloten is, doch dat er nog een kleine opening blijft bestaan, zodat verluchting van de woning mogelijk is. Ondanks deze kipstand, konden de dieven niet gewoon langs dat raam binnenkomen. Het betreffende raam diende toch nog te worden opengebroken, wat duidelijk blijkt uit de foto’s van het raam.”

De verzekeraar tekende hoger beroep aan bij het Hof van Beroep te Antwerpen waarvan de uitspraak later wordt verwacht.

Moraal van dit verhaal: lees steeds aandachtig zowel de algemene als bijzondere polisvoorwaarden!

phone-handsetlocationbubble