Materies

Particulieren

Echtscheidingen
Aanvraag onderhoudsgeld ouders/kinderen
Procedures Jeugdrechtbank omgangsregeling kinderen
Erfeniskwesties
Feitelijk/wettelijke samenwoning
Vergoeding medische fouten/aansprakelijkheid
Discussie met verzekeringsmaatschappijen betreffende dekking, polisvoorwaarden.
Huurzaken (opstellen huurovereenkomst, invordering achterstallige huurgelden)
Koop-verkoop
Problemen met aannemers & architecten
Strafrechtelijke verdediging na een verkeersinbreuk (o.a. snelheidsovertreding, alcoholintoxicatie)
Burgerlijke procedure ter recuperatie van de schade (o.a. voertuigschade, lichamelijke schade).
Zowel contractueel als buitencontractueel
Strafrechtelijke verdediging
Burgerlijke partijstelling voor geleden schade
Bijstand politieverhoor
Opstellen van een schadeëis, onderhandelingen betreffende uitkeringen,…

Handelaars & KMO's

Huurzaken (opstellen huurovereenkomst, invordering achterstallige huurgelden)
Koop-verkoop
Problemen met aannemers & architecten
Insolventierecht: innen onbetaalde facturen
Opstellen sluitende factuurvoorwaarden
Consumentenrecht
Handelspraktijken
Overdacht handelszaak (opstellen overeenkomsten, begeleiding onderhandelingen)
Begeleiding onderneming in moeilijkheden
Zowel contractueel als buitencontractueel
phone-handsetlocationbubblechevron-down