Niet te snel met het plaatsen van een handtekening of paraaf bij een levering

U kent het wel, U bestelt (al dan niet online) een product en een aantal dagen later staat er een leverancier aan uw deur met het goed ingepakte product.

Noch uzelf noch de leverancier hebben tijd en hij vraagt u om snel de leveringsbon af te tekenen.

Zonder het product ook effectief te hebben uitgepakt (duurt immers te lang) en grondig te hebben nagekeken, ondertekent U in goed vertrouwen deze leveringsbon.

Later bekijkt U het geleverde product aandachtig en stelt vast dat dit foutief is (verkeerde kleur, afmeting) of een zichtbaar gebrek bevat (krassen) en U doet uw beklag blij de verkoper.

De verkoper zal zich op uw handtekening op de leveringsbon beroepen en stellen dat U de koopwaar heeft aanvaard.

De verkoper moet immers overeenkomstig artikel 1642 Burgerlijk Wetboek niet instaan voor gebreken die zichtbaar zijn en door de koper bij de levering kunnen worden vastgesteld.

Op het ogenblik dat de koper de koopwaar aanvaardt, door ondertekening van de leveringsbon bijvoorbeeld, zijn ook de zichtbare gebreken gedekt (voor eventuele verborgen gebreken blijft de verkoper ook na de aanvaarding door de koper aansprakelijk).

De snelle handtekening op de leveringsbon heeft alzo wel een heel verregaande juridische consequentie.

Het advies is daarom ook altijd de geleverde goederen goed op zichtbare gebreken te verifiëren. Zijn deze er niet dan teken je de leveringsbon af. Zijn die er wel dan moeten deze uitvoering op de leveringsbon worden vermeld.

Wat als de bovenstaande situatie zich toch zou voordoen?

Moet je toch onder druk van de leverancier de leveringsbon ondertekenen, vermeld dan na uw handtekening uitdrukkelijk “voor ontvangst, geen nazicht kunnen doen”.

Mochten er een aantal dozen worden geleverd tel dan het aantal en vermeld “voor akkoord met de hoeveelheid van x aantal stuks”. Zo verklaar je U enkel akkoord met het aantal niet met de inhoud.

Zo vermijdt U dat je nadien geen mogelijkheid meer hebt om de levering alsnog te protesteren.

phone-handsetlocationbubble